Lønadministration

Lønadministration


Det kan være krævende selv at stå for virksomhedens lønregnskab. Vi tager os af lønningerne!
Som arbejdsgiver har du pligt til at indberette løn- og skatteoplysninger til skat.

Du skal ikke bekymre dig om indberetninger eller frister.
Vi laver løn til ansatte herunder feriepenge og pension i henhold til lovmæssige formkrav.
Vi sørger for lønsedler til de ansatte, indberetning til SKAT mv.
Et lønregnskab er som regel omfattet af:
• A-skat
• AM-bidrag
• Løntimer i perioden
• Bruttoindkomst
• Bruttoferiepengebeløb

Der er mange love og regler man skal være opmærksom på, hvorfor det kan være den ideelle løsning at outsource lønadministrationen og andre administrative opgaver, for i stedet at fokusere på virksomhedens drift.

Hvad kan vi

Hvordan kan vi hjælpe dig ?

Hvis du har nogle spørgsmål, er du mere velkommen til at spørge os.

Få et uforpligtende tilbud ?